Education

3 Titles

All Books

Book 1, Volume 1

Innovative Teaching and Learning Process during COVID 19

Daniel C, Bindu Swetha Pasuluri, Kishor Sonti V J K, Vijayan D.S, Lakshmi Prasanna V; Soumya Mukherjee, Dimple Mishra, Ashish Jadhav, Arun S Tigadi, Bharathi M, Padmaja N, Leela Rani D, Manisha Pallavi Chauhan, Vijaya kittu Manda, Prasada Rao S.S, Janani S, Shajudeen K, Ramya P, Aksha Memon, Subba Rao CH.D.V, Harmeet Matharu, Adarsh S, Giffy Thomas, Ramanathan P, Srinivas Kishan Anapu, Bindu Swetha Pasuluri, Bala Dastagiri N, Mani Mohan Trinath, Murali A, Vijaya Kishore, Kalpana V, Aruna Polisetty, Preksha Dassani, Neeraja D, Manohara M, Shobha Rani D, Kanu Priya Jhanji, Amit Kumar R, Devika V, Debashis Mishra, Kathiresh M, Neelaveni R, Suneela Bharathi P, Sandeep Kumar Jain, Lalit Bhanwrela, Pritesh Kumar Jain, Mohit Khamele, Lalit Bhanwrela, Sowmya Gali, Gowthami V, Anuradha S.G, Ashwini V. Jatti, Sushila Kishor S, Binu Siva Singh SK, Sumitha M
November 14, 2020

INNOVATIVE TEACHING PRACTICES FOR 4G STUDENTS

Daniel C, Sarala, Vincent Sam Jebadurai, Arunraj E, Hemalatha G; Rupa kesavan, Vijayaraja L, Ashish Jadhav, Bharathi M, Leela Rani D, Yasmine Begam, Padmaja N, Ashok Kumar Gupta, Krunal Mohan Patil, Nilkamal Chauhan, Gurjit Singh, Anjan Borah, Muthuraja S, Gireesh N, Arun Sadanand Tigadi, Aruna Polisetty, Vijaya Kittu Manda, Kurapati Srinivas, Soumya Mukherjee, Padmavathi L, Kodandaram Reddy, Sekhar Reddy D, Adarsh S, Giffy Thomas, Sharmila Sengupta, Chitra S, Ashish S. Bhaisare, Abhijit D Suryawanshi, Kanu Priya Jhanji, Amit Kumar R, Dimple Mishra, Gaurav Rajan, Anbarasan B, Muralidharan K, Karthik S, Anush kumar Mehalavarunan, Mohit Khamele, Lalit Bhanwrela, Janani S, Nithya G, Amar Krishna Bhowmick, Prasanta Roy, Lalit Bhanwrela, Mohit Khamele, Bhaskar Pandey, Sandeep Kumar Jain, Pritesh Kumar Jain, Vijaya Kishore V, Kalpana V, Ramya P, Shajudeen K, Manjushree SP, Suma MS, Mayank Bhardwaj, Lalit Bhanwrela, Mahendrapratap Singh Pawar, Muralidharan K, Harini K, Shashidhar R, Sabzar Ahmad Peerzadah, Shayista Majeed, Sabiya Mufti, Suresh M, Preetha M, Elavarasi K, Ramyadevi K, Ganapavarapu Lova Raju, Debashis Mishra, Pasuluri Bindu Swetha, Bala Dastagiri N, Murali A, Fowzia Sultana S, Raju R.S, Aruna Bharathi M, Deepak Madhukar Gawali, Sujatha T, Suneela Bharathi P, Sumithra M, Asha Abraham, Kshirsagar A.P, Nisha Subash, Parthasarathy K, Kathiresh Mayilsamy, Sweety Jose Paul, Neelaveni Ramachandran, Ganeshkumaran S, Balamurugan C.R, Shailesh K. Atkari, Sam Sukumar R, Blessy Christina R, Yosepu C, Srinivas B, Preeti Sharma, Muthulakshmi, Ramanathan P, Rajashri K Patil, Vijaya Kumar S, Aarthi T, PremKumar D, Biji Rose, Shanmuga Ramanan S.M, Karthikeyan P, Abirami A.M, Thangavel M, Balaji V.R, Dillibabu K
May 8, 2019